FS KAPUŠANČAN       
Rakúsko september 2008 vystúpenia : Rakúsko september 2008 voľný čas : Rakúsko júl 2008 vystúpenia : Rakúsko júl 2008 voľný čas
KFD 2007 : Macedónsko volný čas : Macedónsko vystúpenia : Na skúškach - mladší súbor
Nemecko volný čas : Nemecko vystúpenia : Staré
© 2002 - 2008 FS Kapušančan